پکیج ویژه
خدمات دندان پزشکی + هتل 5
کاشت دندان
لمینت دندانپزشکی
سفید کردن دندان
 • ویزا
 • بلیط
 • هتل ( 5* )
 • هزینه جراحی بیمارستان
 • هزینه بستری شدن در بیمارستان
 • دارو و عکس
 • رفت و آمد
 • سیم کارت
 • مترجم
پکیج طلایی
خدمات دندان پزشکی + هتل 3
کاشت دندان
لمینت دندانپزشکی
سفید کردن دندان
 • ویزا
 • بلیط
 • هتل ( 3* )
 • هزینه جراحی بیمارستان
 • هزینه بستری شدن در بیمارستان
 • دارو و عکس
 • رفت و آمد
 • سیم کارت
 • مترجم
پکیج نقره ایی
خدمات دندان پزشکی
کاشت دندان
لمینت دندانپزشکی
سفید کردن دندان
 • ویزا
 • بلیط
 • هزینه جراحی بیمارستان
 • هزینه بستری شدن در بیمارستان
 • دارو و عکس
 • رفت و آمد
 • سیم کارت
 • مترجم
پکیج معمولی
خدمات دندان پزشکی
کاشت دندان
لمینت دندانپزشکی
سفید کردن دندان
 • هزینه جراحی بیمارستان
 • مشاور
 • سیم کارت