پەکەیجی تایبەت
خزمەتگوزاری بۆ ددان و نەخۆشییەکانی + هۆتێل 5
چاندنی ددان
لەمینیت یان ڕووکێشی ددان
سپیکردنەوەی ددان
 • ڤیزا
 • بڵیت
 • هۆتێل ( 5* )
 • تێچووی نەشتەرگەریی نەخۆشخانە
 • تێچووی بەستەریبوون لە نەخۆشخانە
 • دەرمان و وێنە
 • هاتوچۆ
 • سیمکارت
 • وەرگێڕ
پەکەیجی زێڕین
خزمەتگوزاری بۆ ددان و نەخۆشییەکانی + هۆتێل 3
چاندنی ددان
لەمینیت یان ڕووکێشی ددان
سپیکردنەوەی ددان
 • ڤیزا
 • بڵیت
 • هۆتێل ( 3* )
 • تێچووی نەشتەرگەریی نەخۆشخانە
 • تێچووی بەستەریبوون لە نەخۆشخانە
 • دەرمان و وێنە
 • هاتوچۆ
 • سیمکارت
 • وەرگێڕ
پەکەیجی زێوین
خزمەتگوزاری بۆ ددان و نەخۆشییەکانی
چاندنی ددان
لەمینیت یان ڕووکێشی ددان
سپیکردنەوەی ددان
 • ڤیزا
 • بڵیت
 • تێچووی نەشتەرگەریی نەخۆشخانە
 • تێچووی بەستەریبوون لە نەخۆشخانە
 • دەرمان و وێنە
 • هاتوچۆ
 • سیمکارت
 • وەرگێڕ
پەکەیجی ئاسایی
خزمەتگوزاری بۆ ددان و نەخۆشییەکانی
چاندنی ددان
لەمینیت یان ڕووکێشی ددان
سپیکردنەوەی ددان
 • تێچووی نەشتەرگەریی نەخۆشخانە
 • وەرگێڕ
 • سیمکارت