پەکەیجی تایبەت
ژنان و کاروباری مناڵبوون + هۆتێل 5
لێکدانی دەستکردی تۆوی نێر و مێ
لابیاپلاستی
 • ڤیزا
 • بڵیت
 • هۆتێل ( 5* )
 • تێچووی نەشتەرگەریی نەخۆشخانە
 • تێچووی بەستەریبوون لە نەخۆشخانە
 • دەرمان و وێنە
 • هاتوچۆ
 • سیمکارت
 • وەرگێڕ
پەکەیجی زێڕین
ژنان و کاروباری مناڵبوون + هۆتێل 3
لێکدانی دەستکردی تۆوی نێر و مێ
لابیاپلاستی
 • ڤیزا
 • بڵیت
 • هۆتێل ( 3* )
 • تێچووی نەشتەرگەریی نەخۆشخانە
 • تێچووی بەستەریبوون لە نەخۆشخانە
 • دەرمان و وێنە
 • هاتوچۆ
 • سیمکارت
 • وەرگێڕ
پەکەیجی زێوین
ژنان و کاروباری مناڵبوون
لێکدانی دەستکردی تۆوی نێر و مێ
لابیاپلاستی
 • ڤیزا
 • بڵیت
 • تێچووی نەشتەرگەریی نەخۆشخانە
 • تێچووی بەستەریبوون لە نەخۆشخانە
 • دەرمان و وێنە
 • هاتوچۆ
 • سیمکارت
 • وەرگێڕ
پەکەیجی ئاسایی
ژنان و کاروباری مناڵبوون
لێکدانی دەستکردی تۆوی نێر و مێ
لابیاپلاستی
 • تێچووی نەشتەرگەریی نەخۆشخانە
 • وەرگێڕ
 • سیمکارت