پەکەیجی تایبەت
خزمەتگوزاری بۆ چاو و نەخۆشییەکانی + هۆتێل 5
لیزیک
لازێک
PRK
 • ڤیزا
 • بڵیت
 • هۆتێل ( 5* )
 • تێچووی نەشتەرگەریی نەخۆشخانە
 • تێچووی بەستەریبوون لە نەخۆشخانە
 • دەرمان و وێنە
 • هاتوچۆ
 • سیمکارت
 • وەرگێڕ
پەکەیجی زێڕین
خزمەتگوزاری بۆ چاو و نەخۆشییەکانی + هۆتێل 3
لیزیک
لازێک
PRK
 • ڤیزا
 • بڵیت
 • هۆتێل ( 3* )
 • تێچووی نەشتەرگەریی نەخۆشخانە
 • تێچووی بەستەریبوون لە نەخۆشخانە
 • دەرمان و وێنە
 • هاتوچۆ
 • سیمکارت
 • وەرگێڕ
پەکەیجی زێوین
خزمەتگوزاری بۆ چاو و نەخۆشییەکانی
لیزیک
لازێک
PRK
 • ڤیزا
 • بڵیت
 • تێچووی نەشتەرگەریی نەخۆشخانە
 • تێچووی بەستەریبوون لە نەخۆشخانە
 • دەرمان و وێنە
 • هاتوچۆ
 • سیمکارت
 • وەرگێڕ
پەکەیجی ئاسایی
خزمەتگوزاری بۆ چاو و نەخۆشییەکانی
لیزیک
لازێک
PRK
 • تێچووی نەشتەرگەریی نەخۆشخانە
 • وەرگێڕ
 • سیمکارت